روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

نویسندگی یک مهارت پایه است، مهارتی که همه لازمش دارند چه بخواهند کتاب چاپ کنند و چه بخواهند هر فعالیت اثرگذار دیگری داشته باشند.
خوب نوشتن، خلاقیت را تقویت کردن، بهتر فهمیدن آدم‌های جامعه، انتقال بهتر و دقیق‌تر ایده‌ها و نظرها به دیگران، منطقی‌تر فکر کردن، بهتر فهمیدن عمق آثار هنری و در نهایت رسیدن به توانایی خلق کردن، مهم‌ترین دستاوردهای هر کس از شرکت در دوره‌های نویسندگی است.

هنوز فرصت ثبت نام داری:

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

شروع دوره

16 دی ماه

پایان دوره

25 اسفند ماه

شروع دوره

16 دی ماه

پایان دوره

25 اسفند ماه

ما یازده هفته آموزشی داریم و برنامه هر هفته این‌طور است:
جمعه

بسته محتوای درسی (در ایتا ) تقدیم شما می‌شود.

یکشنبه

جلسه عمومی (در اسکای روم ) تقریبا دو ساعته با استاد جوان

یکشنبه
تا
چهارشنبه

تمام طول هفته (در ایتا ) می‌توانید هر سوالی دارید از استادیارتان بپرسید. يک روز در هفته روز نقد و بررسی تمرین شماست که توسط استادیار انجام می‌شود.

چهارشنبه

جلسه عمومی (در اسکای روم ) دو ساعته با استاد جوان

ما یازده هفته آموزشی داریم و برنامه هر هفته این‌طور است:

جمعه

بسته محتوای درسی تقدیم شما می‌شود.

یکشنبه

جلسه عمومی (اسکای‌روم) تقریبا دو ساعته با استاد جوان

یکشنبه
تا
چهارشنبه

تمام طول هفته (در ایتا) می‌توانید هر سوالی دارید از استادیارتان بپرسید. يک روز در هفته روز نقد و بررسی تمرین شماست که توسط استادیار انجام می‌شود.

چهارشنبه

جلسه عمومی (اسکای‌روم) دو ساعته با استاد جوان

همراهان شما در طول دوره چه کسانی هستند؟

مدرس دوره نویسندگی خلاق:

محمدرضا جوان آراسته

33

استادیار

همراه شما در بستر ایتا ( تلگرام ) و اسکای روم

همراهان شما در طول دوره چه کسانی هستند؟

مدرس دوره نویسندگی خلاق:

محمدرضا جوان آراسته

33 استادیار

همراه شما در بستر ایتا (تلگرام) و اسکای روم

اکوسیستم مدرسه نویسندگی مبنا

جهان نویسندگی، جهانی پر از کلاس و کارگاه نیست. خواندن و نوشتن و شنیدن و گفتگو کردن و نقد شدن و تجربه کردن هم اجزای مهمی از جهان نویسندگی هستند. نویسندگی را باید زندگی کرد.

کارگاه نویسندگی خلاق

نویسندگی خلاق بهترین دروازه برای ورود به جهان نویسندگی است. دوره‌ای سرشار از بازی‌های خلاقانه برای تقویت پایه‌های نویسندگی.
حیف است شما خوب‌تر ننویسید.

نویسندگی یک مهارت پایه است، مهارتی که همه لازمش دارند چه بخواهند کتاب چاپ کنند و چه بخواهند هر فعالیت اثرگذار دیگری داشته باشند.
خوب نوشتن، خلاقیت را تقویت کردن، بهتر فهمیدن آدم‌های جامعه، انتقال بهتر و دقیق‌تر ایده‌ها و نظرها به دیگران، منطقی‌تر فکر کردن، بهتر فهمیدن عمق آثار هنری و در نهایت رسیدن به توانایی خلق کردن، مهم‌ترین دستاوردهای هر کس از شرکت در دوره‌های نویسندگی است.

هر جای دنیا که باشید می‌توانید شرکت کنید.

 

محتوای دوره در یک فضای اختصاصی ویژه خود شما بارگذاری می‌شود.

همراه بودن استادیار، در تمام طول دوره یک کارشناس متخصص همراه شماست و سوال‌های شما را پاسخ می‌دهد و تمرین‌ها را به بررسی می‌کند.

اکوسیستم  کامل کار در دپارتمان نویسندگی از آموزش نویسندگی خلاق شروع می‌شود و تا نوشتن رمان و چاپش می‌تواند ادامه داشته باشد. در کنار این ها مجله اختصاصی دپارتمان و حلقه کتاب‌خوانی مبنا هم بازوهای دیگر این دپارتمان هستند.

محتواهای چند وجهی، در کنار محتوای اصلی آموزشی مجموعه‌ای از متن‌های داستانی برای خواندن و صوت‌ها برای شنیدن در اختیارتان قرار می‌گیرد.

در دپارتمان نویسندگی مبنا همه چیز برای نویسنده شدن شما مهیاست،
اگر شما بسم الله بگویید.

مجازی است، پس هر جای دنیا که باشید می‌توانید شرکت کنید.

خصوصی است، محتوای دوره در یک فضای اختصاصی ویژه خود شما بارگزاری می‌شود.

همراه بودن استادیار، در تمام طول دوره یک کارشناس متخصص همراه شماست و سوال‌های شما را پاسخ می‌دهد و تمرین‌ها را به بررسی می‌کند.

اکوسیستم کامل، کار در دپارتمان نویسندگی از آموزش نویسندگی خلاق شروع می‌شود و تا نوشتن رمان و چاپش می‌تواند ادامه داشته باشد. در کنار این‌ها مجله اختصاصی دپارتمان و حلقه کتاب‌خوانی مبنا هم بازوهای دیگر این دپارتمان هستند.

محتواهای چند وجهی، در کنار محتوای اصلی آموزشی مجموعه‌ای از متن‌های داستانی برای خواندن و صوت‌ها برای شنیدن در اختیارتان قرار می‌گیرد.

تجربه جهان اطراف

فایده نویسندگی

رونویسی و فایده‌هایش

چیستی نویسندگی

کتاب‌سازی خلاق

درباره استعداد

بازی با بوها و عطرها

آشنایی با خانواده ادبیات روایی

خاطره‌بازی

درباره کتاب و‌ کتاب‌خوانی

تمرین یک مصاحبه

نوشتن و ناخودآگاه

دست‌بازی

ادبیات متعهد و‌غیر متعهد

تمرین بی‌هوانویسی

یک مساله درباره ما و ادبیات

بازی با مکان

یک اثر روانی ادبیات

نوشتن نه شبیه همه

ماجرای یک تجربه خلاق

حرف در دهان مردم گذاشتن

انجمن نویسندگان وقت‌ندار

تجربه جهان اطراف

فایده نویسندگی

رونویسی و فایده‌هایش

چیستی نویسندگی

کتاب‌سازی خلاق

درباره استعداد

بازی با بوها و عطرها

آشنایی با خانواده ادبیات روایی

خاطره‌بازی

درباره کتاب و‌ کتاب‌خوانی

تمرین یک مصاحبه

نوشتن و ناخودآگاه

دست‌بازی

ادبیات متعهد و‌ غیرمتعهد

تمرین بی‌هوانویسی

یک مساله درباره ما و ادبیات

بازی با مکان

یک اثر روانی ادبیات

نوشتن نه شبیه همه

ماجرای یک تجربه خلاق

حرف در دهان مردم گذاشتن

انجمن نویسندگان وقت‌ندار

ایتا (تلگرام)، برای تشکیل کارگاه‌های خصوصی هر هنرجو. اسکای روم، برای جلسات عمومی.

تنها تا 24 دی ماه، اگر به هر دلیل بخواهید از دوره انصراف بدهید، کل مبلغ دوره برگشت داده می‌شود.

ایتا (تلگرام)، برای تشکیل کارگاه‌های خصوصی هر هنرجو.
اسکای روم، برای جلسات عمومی.

تنها تا 24 دی ماه، اگر به هر دلیل بخواهید از دوره انصراف بدهید، کل مبلغ دوره برگشت داده می‌شود.

نویسندگی خلاق جای بازی‌های متنی است، جای دست‌گرم‌ کردن،

جای رفیق شدن با نوشتن و دور شدن از ترس‌ قلم برداشتن.

فرصت رفیق شدن با نوشتن و
دور شدن از ترس‌ قلم برداشتن