فصل دوم روایت انسان- به وقت اقامه- آبان 1401

ماجرای سرد شدن آتش بر ابراهیم را همه‌مان شنیده‌ایم. معجزه‌ای که قرآن از آن با عبارت “فَبُهِتَ الذی کَفَر” یاد می‌کند. اما پیشینه این ماجرا، چگونگی آغاز آن و ریشه و مبنای آن را هیچ کدام درست نمی‌دانیم. در فصل دوم روایت انسان داستان از آنجا شروع می‌شود که تمدن بزرگ بابل شکل گرفته است. در این فصل ماجرای تقابل ابراهیم و طاغوت را پی می‌گیریم و از پروژه‌ی عظیم او یعنی اقامه دین در زمین حرف می‌زنیم. پروژه‌ای که با فرستادن رسولان او به نقاط تمدن خیز دنیا شروع می‌شود و با درگیری یکی رسولان او یعنی حضرت یوسف به پایان می‌رسد. و این شروع دگرگونی تمدن مصر بعد از یوسف نبی است…

773
۲۰۰,۰۰۰ تومان