فصل اول روایت انسان- خلیفه الله- آبان 1401

ماجرای انسان از لحظه‌ای شروع شد که خبر خلقت “خلیفه الله” در عالم ملکوت پیچید. فصل اول روایت‌انسان را از پیش از خلقت پی می‌گیریم و درباره موجوداتی حرف می‌زنیم که پیش از انسان در زمین بوده‌اند. درباره ملکوتیان می‌گوییم و آن‌هایی که در مقابل نقشه “خلیفه اللهی” خدا ایستاده‌اند. ماجرا را تا هبوط انسان ادامه می‌دهیم و روایت جدیدی از تقابل قابیلیان و هابیلیان می‌گوییم و آغاز جدال دو جریان حق و باطل بر روی زمین را توضیح می‌دهیم. از عذاب نوح و ماجرای دعوت نوح حرف می‌زنیم و فصل اول را با دو تمدن بزرگ عاد و ثمود به پایان می‌رسانیم. این میان همیشه جریان ابلیسی را کنار ماجرای انسان بررسی می‌کنیم و از سردارانی حرف می‌زنیم که برای انسان نقشه‌ها دارند…

1,849
۲۰۰,۰۰۰ تومان