نمایش یک نتیجه

فصل سوم روایت انسان- سلام بر موسی- زمستان 1401

دوره آفلاین
ماجرای به چاه افتادن حضرت یوسف و عزیز مصر شدن او را خوب بلدیم. اما درباره بعد از حضرت یوسف چقدر می‌دانیم؟ فصل سوم روایت انسان با وفات حضرت یوسف آغاز می شود! ماجرا پیرامون روزهای سخت بنی‌اسرائیل است و تا زمان حضرت موسی ادامه می‌یابد. حضرت موسی که منجی قوم است یک تنه در مقابل طاغوت می‌ایستد و ما تمام لحظات همراه او می‌شویم و درباره چگونه "کلیم الله" شدن او می‌شنویم و ماجرای معجزات او را متفاوت از قبل می‌شنویم و تا نزدیکی ارض مقدس همراه با جانشین حضرت موسی پیش می‌رویم...
200,000 تومان