نمایش یک نتیجه

فصل پنجم روایت انسان- ملک عظیم- زمستان 1401

دوره آفلاین
ماجرای ملک سلیمان عجیب و جذاب است. حالا شاید چیزهایی از اجنه و شیاطین و قدرت سلیمان نبی به ذهن‌تان آمده باشد. این اما شروع فصل پنج است. ماجرا در این فصل با مرگ جناب یوشع آغاز می‌شود و با دغدغه بنی‌اسرائیل برای تشکیل حکومت ادامه پیدا می‌کند‌. ماجرایی که با تاخیر زیاد محقق می‌شود و راز این تاخیر یکی از مسئله‌های مهم این فصل است. در ادامه به حضرت سلیمان می‌رسیم و از قدرت عظیم او حرف می‌زنیم؛ قدرتی که بی هیچ سحری تمام اجنه و شیاطین را به خضوع وا می‌دارد...
200,000 تومان