نویسندگی مقدماتی

در این دوره ما سراغ یادگیری تکنیک‌های نویسندگی می‌رویم ولی نه به شیوه معمول در کلاس‌های نویسندگی.

189
۶۰۰,۰۰۰ تومان