این چهارمین حلقه کتاب مبناست. ما در این حلقه، چهار کتابِ «نا»، «کوری»، « خانه‌خوانی» و «همسایه‌های خانم‌ جان» را می‌خوانیم.

این چهارمین حلقه کتاب مبناست. ما در این حلقه، چهار کتابِ «نا»، «کوری»، « خانه‌خوانی» و «همسایه‌های خانم‌ جان» را می‌خوانیم. کتاب‌هایی که از دسته‌های مختلف ادبیات روایی هستند. این دوره علی‌رغم دوره‌های پیش، در بستر «ایتا» برگزار می‌شود. کانالی برای اعلام بخش‌های مختلف هم‌خوانی و گروهی برای به اشتراک گذاشتنِ نظرات، درنظر گرفته‌ایم.
روش کار به این صورت است که بعد از برنامه مطالعه جمعی و معرفی نویسنده و کتاب، هر روز در کانال حلقه، قسمت‌هایی از کتاب را مشخص می‌کنیم و درباره نقاط قوت و ضعف آن بخش، گفت‌وگو می‌کنیم. این کار در انتها می‌تواند هم‌افزایی خوبی را ایجاد کند. بعد از مطالعه کتاب، تلاش می‌کنیم تا دیدار حضوری یا مجازی با نویسنده یا ناشر را ترتیب دهیم. درست آن‌جاست که نویسنده را جایی میان کلمه‌های کتاب، پیدا می‌کنیم. گپ‌وگفتی دوستانه که می‌تواند ما را به درک و فهم عمیق‌تری از کتاب برساند. در میان خوانش دسته‌جمعی کتاب، فعالیت‌هایی مثل ماراتن کتاب و گپ‌وگفت درباره کتاب‌خوانی هم خواهیم داشت. بعد از اتمام حلقه إن‌شاءالله تمام گفت‌وگوها را در قالب گزارشی در اختیارتان قرار می‌دهیم.
آنچه مهم است، این است که هرکتاب فقط یک‌بار در حلقه خوانده می‌شود. پس ما دیگر سراغ بررسی این چهار کتاب نمی‌رویم.
منتظر حضور و همراهی همیشگی شما در جمع صمیمانه‌مان هستیم و امیدواریم این‌بار هم تجربه خوبی را رقم بزنیم.

نظرات