مدرسه مبنا برای اولین بار است که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همزمان دوحلقه کتابخوانی را برگزار می‌کند، حلقه پنجم و حلقه تاریخ‌خوانی. کتابی که انتخاب کرده‌ایم، تاریخ معاصر است که نشر معارف آن را منتشر کرده است.

مدرسه مبنا برای اولین بار است که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همزمان دوحلقه کتابخوانی را برگزار می‌کند، حلقه پنجم و حلقه تاریخ‌خوانی. در حلقه پنجم، چهار کتاب تا اردیبهشت ماه خواهیم خواند. در حلقه تاریخی با یک کتاب، به مدت یک ماه به صورت رایگان جمع‌خوانی را پیش خواهیم برد. کتابی که انتخاب کرده‌ایم، تاریخ معاصر است که نشر معارف آن را منتشر کرده است. روش کار حلقه تاریخ‌خوانی مبنا این طور است که بعد از ثبت نام، از طریق لینک، عضو کانال و گروهی در پیام‌رسان ایتا خواهید شد. از راه‌هایی که پیشنهاد شده کتاب‌ را با تخفیف بسیاربالا به همراه ملزومات (نشانک ویژه حلقه) تهیه می‌کنید. ما مطابق جدول زمان‌بندی، طی یک ماه کتاب‌ را با جمعی تاریخ‌دوست و کتاب خوان خواهیم خواند. هر روز درباره بخشی که خوانده‌ایم، گفتگو می‌کنیم. هر کتاب ضعف‌ها و قوت‌هایی دارد، با هم صفحات را می‌کاویم و به شکلی مصداقی درباره‌شان حرف می‌زنیم. لازم به ذکر است، حلقه تاریخی راهنما و تاریخ‌پژوه دارد. استاد همراهی که عهده‌دار تاباندن نور بین صفحات خواهد بود. بر ما پنهان نیست، افرادی که اعتماد می‌کنند و عضو حلقه می‌شوند، خواهان فهمِ‌عمیق‌تری از کلمات هستند، خواهان ورود به ساحتِ‌بزرگتری از آموختن‌ در صفحات تاریخی. امیدواریم بتوانیم در حلقه پنجم و حلقه تاریخی با حضور شما همراهی موثرتری را رقم بزنیم.

زمان حلقه: 30 بهمن تا 30 اسفند ماه

بستر برگزاری حلقه: پیام‌رسان ایتا

کتاب حلقه: تاریخ معاصر از نگاه مقام معظم رهبری

نظرات