یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نیازهای هنرجویان نویسندگی و مخاطبین خاص ادبیات روایی، تحلیل و بررسی آثار مهم ادبیات ایران و جهان است. ما این نیاز را برای شما برطرف می‌کنیم.

یکی از مهم ترین دغدغه ها و نیازهای هنرجویان نویسندگی و مخاطبین خاص ادبیات روایی، تحلیل و بررسی آثار مهم ادبیات ایران و جهان است. ما این نیاز را برای شما برطرف می‌کنیم.

آدم داستان شناسی مسئول می‌شود تا ذره‌بین بگذارد روی تک تک جملات داستان و چرایی وجود آنها را برای هنرجوها روشن کند. به دل متن ها بزند و تمام جزییاتشان را بشکافد.

دوره نقد داستان هر هفته در بستر اسکای روم برگزار می‌شود، به این شکل که داستان در کانال دوره بارگزاری میشود و شما یک هفته زمان دارید تا داستان را بخوانید و در یک روز مشخص در لینکی که برای شما ارسال خواهد شد، در اسکای روم دور هم جمع می‌شویم و یکی از استادیارهای مدرسه مبنا داستان را برای شما نقد و بررسی خواهند کرد.

هر دوره شامل شش جلسه هست. در هر جلسه یک یا دو داستان کوتاه از لحاظ یک تکنیک خاص مورد برسی قرار میگیرد.

این دوره برای هنرجویانی که در حال آموزش دوره های تکنیکی مدرسه مبنا هستند و هنرجویان قدیمی ، قابل استفاده است. برای تمام افرادی که علاقه به فهم بهتر داستان دارند.

نظرات