نویسندگی مقدماتی یک دوره یازده هفته‌ای است. در این دوره ما سراغ یادگیری تکنیک‌های نویسندگی می‌رویم ولی نه به شیوه معمول در کلاس‌های نویسندگی.

نویسندگی مقدماتی یک دوره یازده هفته‌ای است.
در این دوره ما سراغ یادگیری تکنیک‌های نویسندگی می‌رویم ولی نه به شیوه معمول در کلاس‌های نویسندگی.
ما این دوره را با ساختن پرونده‌ای برای یک شخصیت فرضی شروع می‌کنیم و سعی می‌کنیم در چند هفته یک پرونده پر و پیمان برای یک شخصیت خیالی بسازیم. بعد می‌رویم‌ سراغ ساختن موقعیت و تلاش می‌کنیم موقعیت‌سازی را در چند هفته تمرین کنیم. بعد شخصیت‌مان را در یک‌ موقعیت قرار می‌دهیم و‌ سعی می‌کنیم تکنیک‌هایی برای روایت درست این ماجرا یاد بگیریم.
ما از اول دوره مقدماتی یک پروژه را شروع می‌کنیم و در نهایت، بعد از تمام شدن دوره یک کار عملی درست و درمان تحویل می‌دهیم.
در طول این دوره یک استادیار متخصص همراه شماست تا هم به سوالات شما پاسخ بدهد و هم در یک گفتگوی خصوصی تمرین‌های شما را بررسی و نقد کند.
هر هفته دو جلسه عمومی هم با استاد جوان خواهید داشت: یکی شنبه‌ها و دیگری پنج‌شنبه‌ها. برنامه جلسه شنبه‌ها توضیح محتوای درسی آن هفته و پاسخ به سوالات است. برنامه جلسه پنج‌شنبه‌ هم خواندن نمونه تمرین‌هایی از هنرجوهای دوره و بررسی و باز پاسخ به سوالات است.
 • در این دوره مجموعه‌ای از داستان‌ها و روایت‌های صوتی و متنی تقدیم دوستان می‌شود که به درک و انجام بهتر تمرین‌ها کمک می‌کند.
 • این دوره فقط در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که یا دوره نویسندگی خلاق را با موفقیت گذرانده باشند و یا پیش از این در دو دوره نویسندگی مدرسه مبنا شرکت کرده باشند.

نظرات