دوره نویسندگی پیشرفته، سومین حلقه از سیر دوره‌های آموزش نویسندگی در مدرسه مبناست. این دوره ویژه کسانی است که دوره مقدماتی را گذرانده‌اند.

دوره پیشرفته نویسندگی، دوره‌ای تخصصی در حوزه ادبیات روایی است. در این دوره ما وارد لایه‌های عمیق نویسندگی و الگوهای پنهان و عمیقا کاربردی نویسندگی می‌شویم.
بعضی از سرفصل‌هایی که در این دوره سراغ‌شان می‌رویم این‌ها هستند:
گفتگونویسی
پی‌رنگ و انواعش
مهندسی متن
ساخت سه‌پرده‌ای
کشمکش
شخصیت‌پردازی
سفر قهرمان
تحول شخصیت
زبان

دوره نویسندگی پیشرفته، سومین حلقه از سیر دوره‌های آموزش نویسندگی در مدرسه مبناست. این دوره ویژه کسانی است که دوره مقدماتی را گذرانده‌اند.
در این دوره سراغ نقطه‌های اتصال متن‌های روایی با زندگی می‌رویم و نکته‌هایی را یاد می‌گیریم که نگاه ما را به زندگی عمیق‌تر می‌کنند.

نظرات