• عودت وجه
این بخش به شما کمک می‌کند بفهمید که ما چطور درخواست عودت وجه را بررسی و پردازش می‌کنیم.
• اگر به عنوان یادگیرنده از دوره‌ای ناراضی باشید و در طی مدت ۷۲ ساعت از لحظه‌ی پرداخت برای دسترسی به آن دوره، برای عودت وجه پرداختی برای آن دوره درخواست دهید، چنانچه شرایط خاص مندرج در بند ۲۲ را برآورده کند، مبنا تمامی وجه پرداختی شما برای آن دوره را به شما عودت می‌دهد. در صورتی که این شرایط وجود نداشته باشد، مبنا از عودت وجه پرداختی شما معذور است.
• شرایط درخواست عودت وجه از این قرار است: -۱- بیشتر از ۳۰٪ طول دوره را تماشا یا دانلود نکرده باشید. -۲- پس از درخواست عودت وجه، اقدام به تماشا یا دانلود دوره نکرده باشید. -۳- دلیل شما برای درخواست عودت وجه، موجه باشد -مثلا مغایرت طول دوره یا محتوای آن با چیزی که پیش از خرید اعلام شده-. تشخیص موجه بودن دلیل درخواست شما تنها با مبنا است.
• لطفا در نظر داشته باشید که اگر تنها بر اساس صلاحدید و تشخیص خودمان به این باور برسیم که شما از سیاست عودت وجه ما سوءاستفاده می‌کنید، این حق را برای خودمان محفوظ می‌داریم که حساب کاربری شما را معلق یا مسدود یا ملغی کنیم و استفادهٔ کنونی یا آتی شما از خدمات و محصولات مبنا را محدود یا مسدود کنیم، بدون آنکه دینی برایمان ایجاد شود.
• پس از دریافت درخواست شما برای عودت وجه، طی ۲۴ ساعت کاری با شما از طریق ایمیل یا تلفن برای بررسی علت درخواست تماس گرفته می‌شود. در صورتی که درخواست شما شرایط بند ۲۲ را داشته باشد و مورد تایید قرار بگیرد، طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری درخواست شما توسط تیم فنی مبنا بررسی شده و مجوز شما برای استفاده از آن محتوا لغو می‌شود و محتوای خریداری‌شده که وجه آن عودت داده خواهد شد، از حساب شما حذف می‌گردد.
• مبنا وجه برگشتی را تنها به حساب کیف پول شما در وبسایت مبنا برخواهد گرداند و نه به حساب بانکی شما. بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری پس از مرحلهٔ بند ۲۴، مبنا وجه شما را عودت خواهد داد.