فصل اول روایت انسان- خليفة الله- بهار 1402

ماجرای انسان از لحظه‌ای شروع شد که خبر خلقت “خلیفه الله” در عالم ملکوت پیچید. فصل اول روایت‌انسان را از پیش از خلقت پی می‌گیریم و درباره موجوداتی حرف می‌زنیم که پیش از انسان در زمین بوده‌اند. درباره ملکوتیان می‌گوییم و آن‌هایی که در مقابل نقشه “خلیفة اللهی” خدا ایستاده‌اند. ماجرا را تا هبوط انسان ادامه می‌دهیم.

ناموجود!
250,000 تومان تومان

فصل دوم روایت انسان- به وقت اقامه- بهار 1402

ماجرای سرد شدن آتش بر ابراهیم را همه‌مان شنیده‌ایم. اما پیشینه این ماجرا، چگونگی آغاز آن و ریشه و مبنای آن را هیچ کدام درست نمی‌دانیم. در فصل دوم روایت انسان داستان از آنجا شروع می‌شود که تمدن بزرگ بابل شکل گرفته است. در این فصل ماجرای تقابل ابراهیم و طاغوت را پی می‌گیریم.

ناموجود!
250,000 تومان تومان

فصل سوم روایت انسان- سلام بر موسی- بهار 1402

فصل سوم روایت انسان با وفات حضرت یوسف آغاز می شود! ماجرا پیرامون روزهای سخت بنی‌اسرائیل است و تا زمان حضرت موسی ادامه می‌یابد. حضرت موسی که منجی قوم است یک تنه در مقابل طاغوت می‌ایستد و ما تمام لحظات همراه او می‌شویم و درباره چگونه “کلیم الله” شدن او می‌شنویم، و ماجرای معجزات او را متفاوت از قبل می‌شنویم.

ناموجود!
250,000 تومان تومان

فصل چهارم روایت انسان- ارض مقدس- بهار 1402

بعد از خروج بنی‌اسرائیل از مصر چه شد؟ این شاید بخشی از داستان حضرت موسی باشد که خیلی‌هایمان درباره‌اش کمتر فکر کرده‌ایم و ماجرا را تا شکافته‌شدن دریا شنیده‌ایم. در فصل چهار سراغ بنی‌اسرائیل می‌رویم‌ و از آنچه بعد از خروج از مصر بر آنها گذشته است حرف می‌زنیم. داستان را در ارض مقدس ادامه می‌دهیم و از پروژه اقامه دین حرف می‌زنیم.

ناموجود!
250,000 تومان تومان

فصل پنجم روایت انسان- ملک عظیم- بهار 1402

ماجرای ملک سلیمان عجیب و جذاب است. حالا شاید چیزهایی از اجنه و شیاطین و قدرت سلیمان نبی به ذهن‌تان آمده باشد. این اما شروع فصل پنج است. ماجرا در این فصل با مرگ جناب یوشع آغاز می‌شود و با دغدغه بنی‌اسرائیل برای تشکیل حکومت ادامه پیدا می‌کند‌. در ادامه به حضرت سلیمان می‌رسیم و از قدرت عظیم او حرف می‌زنیم؛

ناموجود!
250,000 تومان تومان

دوره هم‌نویس – بهار 1402

دوره هم‌نویس برای تمرین بیشتر افرادی برگزار می‌شود که دوره پیشرفته را گذرانده‌اند؛ اما هنوز آماده ورود به دوره حرفه‌ای نیستند.

ناموجود!
900,000 تومان تومان

نویسندگی حرفه‌ای – بهار 1402

هنرجوها بعد از گذراندن دوره‌های خلاق، مقدماتی و پیشرفته و کسب مجوز قبولی از استادیارشان به دوره حرفه‌ای می‌رسند.

ناموجود!
1,000,000 تومان تومان