فاطمه مظهری صفات

استادیار نویسندگی

درباره مدرس:

سرکار خانم فاطمه مظهری صفات تنها عضو کرمانی مجموعه مبنا!
سابقه دو سال استادیاری مدرسه مبنا.
استادیاری کلاس های آقای رکنی در حوزه هنری کرمان.
برگزاری دوره ی نویسندگی خلاق در حوزه هنری کرمان.