دنبال چه مهارت‌هایی باشیم؟

معرکه می‌شد اگر همه ما می‌توانستیم با کمی اراده و مقداری علاقه، همه مهارت‌ها را از اول تاریخ تا پیچیده‌ترین دانش‌های امروز، یاد بگیریم! اما چه کنیم که عمر و توان محدودمان، دستمان را می‌گیرد و می‌نشاندمان به صندلیِ داوری. حالا باید سنگ محکی دست بگیریم و دانش‌ها و مهارت‌هایی را که پیش رویمان صف کشیده‌اند، یکی یکی بسنجیم و به هرکدام نمره بدهیم. باید پای استعداد فردی، نیاز جامعه، منفعت و آینده شخصی هم، به این میدان سنجش باز شود. حالا یک سری مهارت‌ها می‌شوند پایه و اساس. می‌شوند مهارت‌های بنیادی که هر کس و هر جا که باشیم، باید به دستشان بیاوریم. شما، نشانی را درست آمده‌اید! مبنا، مدرسه‌ای مجازی است برای توجه دادن و ترویج همین مهارت‌های بنیادین. خوش آمدید!