مدرسه‌ای برای

هم رویا

شدن

55 نفر

12 شهر

3 کشور

یک رویای ساده ولی بزرگ، ما را در مبنا دور هم جمع کرده است؛ رویای نزدیک‌شدن به تمدن اسلامی و ایمانی؛ برای تحقق این هدف، نخست باید تصویری روشن از این رویا داشته باشیم، و با قلب خود آن را احساس کنیم؛ و سپس این رویا را برای همه روایت کنیم تا حرکتی عمومی در این مسیر ایجاد کنیم.
با همین هدف، مدرسه مبنا در سال 1396 فعالیت خود را با آموزش مهارت نویسندگی و خلق روایت آغاز کرد؛ اما خلا نیرویی برای خلق رویای تمدن ایمانی در قلب‌ها احساس می‌شد؛ به همین خاطر در سال 1398 دوره روایت انسان، تبدیل به بازوی محکم مدرسه مبنا شد.
رویای تمدن اسلامی تنها زمانی محقق خواهد شد که حرکتی عمومی با حضور همه مردم ایجاد شود؛ یعنی همه مردم معمولی، در خلق این رویا، نقش دارند. به همین خاطر، مدرسه مبنا مخاطب خودش را همه مردم ایران می‌داند؛ فارغ از هرگونه دسته‌بندی طبقاتی، تحصیلی و جغرافیایی.
مدرسه مبنا یک مجموعه فرهنگی و انقلابی مستقل و غیردولتی است و در آینده‌ای نزدیک، محلی برای آموزش همه مهارت‌های موردنیاز، برای حرکت به سمت رویای تمدن اسلامی خواهد شد.
حجت‌الاسلام محمدرضا جوان آراسته، مدیرعامل و بنیان‌گذار مدرسه مبناست.

ارزش‌های مبنا

آموزش برای همه

ما در مبنا اعتقاد داریم رسیدن به رویای تمدن اسلامی تنها زمانی محقق خواهد شد، که همه مردم نقش خود را پیدا کنند. به همین خاطر آموزش مهارت‌های بنیادین را حق همه مردم می‌دانیم؛ و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی، به این آرمان نزدیک شویم.

ارزش‌های مبنا

آموزش انسان‌ساز

ما در مبنا اعتقاد داریم که تربیت مخاطب، محور اساسی آموزش است؛ ما مخاطب را نه مشتری، که انسان می‌دانیم؛ انسانی که جانشین خدا روی زمین است؛ و تلاش می‌کنیم در طول دوره آموزش، صبورانه و باحوصله زمینه رشد همه جانبه مخاطب را فراهم کنیم.

ارزش‌های مبنا

آموزش نتیجه محور

ما در مبنا اعتقاد داریم که نیروی کارآمد علاوه بر تعهد، باید تخصص کافی داشته باشد؛ به همین خاطر تلاش می‌کنیم بالاترین کیفیت آموزشی را برای مخاطب ارائه کنیم؛ به طوری که در پایان دوره آموزشی، برای ایفای نقش در جایگاه خود آماده باشد.

19123

نفر

تعداد مخاطبانی که از سراسر کشور در دوره‌های مجازی مدرسه مبنا شرکت کرده‌اند؛ خانواده مبنا روز به روز در حال گسترش است

127

شهرستان

مخاطبان ما در 127 شهرستان کشور، با شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی مدرسه مبنا، با یکدیگر هم‌رویا شده‌اند.

34

دورهمی حضوری

با وجود مجازی بودن تمام دوره‌های مدرسه مبنا، اما با هدف تقویت روابط انسانی بین اهالی مبنا، تا کنون 34 دورهمی حضوری با حضور مخاطبان مبنا و در استان‌های مختلف کشور برگزار شده است.