مجله مجازی محفل 12 (کارمند بانک)

40,000 تومان

این شماره در محفل قرار است از دستگاه نوبت‌دهی، نوبت بگیریم و روی صندلی‌های انتظار بنشینیم تا همان خانم صداقشنگ صدای‌مان بزند: «شماره ۱۲۴ به باجه پنج». و ما در این مدت همان‌طور که به فکر وام و ضامن و چک‌مان هستیم ، کارمندها را رصد کنیم و زیر و بم کارشان را به تماشا بنشینیم.

شناسه محصول: mahfel12 دسته: برچسب:

توضیحات

این شماره در محفل قرار است از دستگاه نوبت‌دهی، نوبت بگیریم و روی صندلی‌های انتظار بنشینیم تا همان خانم صداقشنگ صدای‌مان بزند:
«شماره ۱۲۴ به باجه پنج»
و ما در این مدت همان‌طور که به فکر وام و ضامن و چک‌مان هستیم ، کارمندها را رصد کنیم و زیر و بم کارشان را به تماشا بنشینیم.