آغاز ثبت‌نام تابستان نویسندگی مقدماتی

زمان برگزاری: 15 تیر تا ۲۸ شهریور

آغاز ثبت‌نام تابستان نویسندگی مقدماتی

زمان برگزاری: 15 تیر تا ۲۸ شهریور