استادیاری

این جا چه خبره؟ این دعوت به یک چالش است، چالش استادیاری. اگر فکر می‌کنید استادیاری و مربی‌گری و آموزش…

1
100,000 تومان

بسته همراهی زمستان

این بسته ویژه دوستانی است که قبل‌تر در کارگاه‌های نویسندگی شرکت کرده‌اند. بسته‌ای شامل داستان‌های متنی و صوتی و نقد آنلاین.

44
50,000 تومان

حلقه کتاب 2

این دومین حلقه کتاب‌ ماست. ما در هر این حلقه سراغ سه کتاب خواندنی می‌رویم، سه کتابی که حتما از…

104
100,000 تومان

دوره داستان‌نویسی

«همه می‌توانند نویسنده بهتری باشند.»

2
400,000 تومان

فصل اول روایت انسان- آدم تا ابراهیم

پیش از هرچیز :محتوای فصل ها به صورت پیش نیاز هم هستند پس اکیدا از شرکت همزمان در چند دوره خود…

2,001
200,000 تومان

فصل پنجم روایت انسان- ملک عظیم

پیش از هرچیز : محتوای فصل ها به صورت پیش نیاز هم هستند پس اکیدا از شرکت همزمان در چند…

184
200,000 تومان

فصل چهارم روایت انسان- ارض مقدس

پیش از هرچیز : محتوای فصل ها به صورت پیش نیاز هم هستند پس اکیدا از شرکت همزمان در چند…

292
200,000 تومان

فصل دوم روایت انسان- ابراهیم تا موسی

پیش از هرچیز :محتوای فصل ها به صورت پیش نیاز هم هستند پس اکیدا از شرکت همزمان در چند دوره…

676
200,000 تومان