فصل اول روایت انسان- خليفة الله

پیش از هرچیز : محتوای فصل ها به صورت پیش نیاز هم هستند پس اکیدا از شرکت همزمان در چند دوره…

3,182
200,000 تومان

فصل دوم روایت انسان- به وقت اقامه

پیش از هرچیز : محتوای فصل ها به صورت پیش نیاز هم هستند پس اکیدا از شرکت همزمان در چند دوره…

1,245
200,000 تومان

فصل سوم روایت انسان- سلام بر موسی

پیش از هرچیز : محتوای فصل ها به صورت پیش نیاز هم هستند پس اکیدا از شرکت همزمان در چند دوره…

696
200,000 تومان

فصل چهارم روایت انسان- ارض مقدس

پیش از هرچیز : محتوای فصل ها به صورت پیش نیاز هم هستند پس اکیدا از شرکت همزمان در چند دوره…

457
200,000 تومان

فصل پنجم روایت انسان- ملک عظیم

پیش از هرچیز : محتوای فصل ها به صورت پیش نیاز هم هستند پس اکیدا از شرکت همزمان در چند دوره…

352
200,000 تومان

مجله محفل

«ترس» هم‌زاد آدم است. احساسی که همه تجربه‌اش کرده‌اند. در این شماره از محفل سراغ «ترس» رفته‌ایم، با آدم‌ها درباره…

27
20,000 تومان

حلقه کتاب ۳

این سومین حلقه کتاب‌ ماست. ما در هر این حلقه سراغ چهار کتاب خواندنی می‌رویم، چهار کتابی که حتما از…

201
100,000 تومان

نویسندگی خلاق

نویسندگی خلاق یک دوره یازده هفته‌ای است. در این دوره سه سری محتوا تقدیم شما می‌شود: اول: یازده بازی و…

321
600,000 تومان

نویسندگی مقدماتی

در این دوره ما سراغ یادگیری تکنیک‌های نویسندگی می‌رویم ولی نه به شیوه معمول در کلاس‌های نویسندگی.

171
600,000 تومان