بر اساس محتـوای جلسات اول
تا چهارم فصل اول روایت انسان (خلیفة‌الله)

با پاسخ به سؤالات در هر روز، یک کدهدیۀ 60 هزارتومانی برای ثبت‌نام فصل اول روایت انسان دریافت کنید.

بر اساس محتـوای جلسات اول تا چهارم فصل اول روایت انسان (خلیفة‌الله)

با پاسخ به سؤالات در هر روز، یک کدهدیۀ 60 هزارتومانی برای ثبت‌نام فصل اول روایت انسان دریافت کنید.

۲. پادکست روز چهارم

خدا انسان را نه مثل حیوانات که متمدن آفرید

پدر و مادر نخستین ما، یک موجود بدوی شبیه حیوانات بوده که شبیه حیوانات به شکار می‌رفته. این روایت تاریخ تمدن‌هاست؛ اما حقیقت عالم چیز دیگری است؛ روایت واقعی را اینجا بشنوید:

۲. ورود به مسابقه

اگر فایل صوتی بالا را کامل شنیده‌اید و آمادۀ پاسخگویی به سؤالات این قسمت هستید، با فشردن دکمۀ زیر، مسابقه را شروع کنید.