حلقه کتاب 8 – زمستان 1402

کتاب‌های حلقه هشتم به ترتیب خوانش: سفر به گرای 270 درجه، بندها و کسی نمی‌داند در کدام زمین می‌میرد. امید آنکه این خوانش از تجربه‌های شیرین زندگی‌تان باشد.

120,000 تومان تومان