فصل پنجم روایت انسان- ملک عظیم- آبان 1401

ماجرای ملک سلیمان عجیب و جذاب است. حالا شاید چیزهایی از اجنه و شیاطین و قدرت سلیمان نبی به ذهن‌تان آمده باشد. این اما شروع فصل پنج است. ماجرا در این فصل با مرگ جناب یوشع آغاز می‌شود و با دغدغه بنی‌اسرائیل برای تشکیل حکومت ادامه پیدا می‌کند‌. ماجرایی که با تاخیر زیاد محقق می‌شود و راز این تاخیر یکی از مسئله‌های مهم این فصل است. در ادامه به حضرت سلیمان می‌رسیم و از قدرت عظیم او حرف می‌زنیم؛ قدرتی که بی هیچ سحری تمام اجنه و شیاطین را به خضوع وا می‌دارد…

230
۲۰۰,۰۰۰ تومان

فصل چهارم روایت انسان- ارض مقدس- آبان 1401

بعد از خروج بنی‌اسرائیل از مصر چه شد؟ این شاید بخشی از داستان حضرت موسی باشد که خیلی‌هایمان درباره‌اش کمتر فکر کرده‌ایم و ماجرا را تا شکافته‌شدن دریا شنیده‌ایم. در فصل چهار سراغ بنی‌اسرائیل می‌رویم‌ و از آنچه بعد از خروج از مصر بر آنها گذشته است حرف می‌زنیم. داستان را در ارض مقدس ادامه می‌دهیم و از پروژه اقامه دین حرف می‌زنیم. این میان ازعهدهای سنگینی می‌گوییم که حضرت موسی از قومش گرفته است. همزمان از تلاش همه جانبه شیطان برای نقض این میثاق‌ها حرف می‌زنیم و از عهد شکنی بنی‌اسرائیل و ماجرای گوساله سامری می‌گوییم. عهدشکنی که عاقبت آن سالها سرگردانی در بیابان است. در فصل چهار درباره اتفاقات خارق‌العده‌ای می‌شنویم که ویژگی نشئه جدیدی است که انسان وارد آن شده است..‌

278
۲۰۰,۰۰۰ تومان

فصل سوم روایت انسان- سلام بر موسی- آبان 1401

ماجرای به چاه افتادن حضرت یوسف و عزیز مصر شدن او را خوب بلدیم. اما درباره بعد از حضرت یوسف چقدر می‌دانیم؟ فصل سوم روایت انسان با وفات حضرت یوسف آغاز می شود! ماجرا پیرامون روزهای سخت بنی‌اسرائیل است و تا زمان حضرت موسی ادامه می‌یابد. حضرت موسی که منجی قوم است یک تنه در مقابل طاغوت می‌ایستد و ما تمام لحظات همراه او می‌شویم و درباره چگونه “کلیم الله” شدن او می‌شنویم و ماجرای معجزات او را متفاوت از قبل می‌شنویم و تا نزدیکی ارض مقدس همراه با جانشین حضرت موسی پیش می‌رویم…

551
۲۰۰,۰۰۰ تومان

فصل دوم روایت انسان- به وقت اقامه- آبان 1401

ماجرای سرد شدن آتش بر ابراهیم را همه‌مان شنیده‌ایم. معجزه‌ای که قرآن از آن با عبارت “فَبُهِتَ الذی کَفَر” یاد می‌کند. اما پیشینه این ماجرا، چگونگی آغاز آن و ریشه و مبنای آن را هیچ کدام درست نمی‌دانیم. در فصل دوم روایت انسان داستان از آنجا شروع می‌شود که تمدن بزرگ بابل شکل گرفته است. در این فصل ماجرای تقابل ابراهیم و طاغوت را پی می‌گیریم و از پروژه‌ی عظیم او یعنی اقامه دین در زمین حرف می‌زنیم. پروژه‌ای که با فرستادن رسولان او به نقاط تمدن خیز دنیا شروع می‌شود و با درگیری یکی رسولان او یعنی حضرت یوسف به پایان می‌رسد. و این شروع دگرگونی تمدن مصر بعد از یوسف نبی است…

773
۲۰۰,۰۰۰ تومان

فصل اول روایت انسان- خلیفه الله- آبان 1401

ماجرای انسان از لحظه‌ای شروع شد که خبر خلقت “خلیفه الله” در عالم ملکوت پیچید. فصل اول روایت‌انسان را از پیش از خلقت پی می‌گیریم و درباره موجوداتی حرف می‌زنیم که پیش از انسان در زمین بوده‌اند. درباره ملکوتیان می‌گوییم و آن‌هایی که در مقابل نقشه “خلیفه اللهی” خدا ایستاده‌اند. ماجرا را تا هبوط انسان ادامه می‌دهیم و روایت جدیدی از تقابل قابیلیان و هابیلیان می‌گوییم و آغاز جدال دو جریان حق و باطل بر روی زمین را توضیح می‌دهیم. از عذاب نوح و ماجرای دعوت نوح حرف می‌زنیم و فصل اول را با دو تمدن بزرگ عاد و ثمود به پایان می‌رسانیم. این میان همیشه جریان ابلیسی را کنار ماجرای انسان بررسی می‌کنیم و از سردارانی حرف می‌زنیم که برای انسان نقشه‌ها دارند…

1,849
۲۰۰,۰۰۰ تومان