نویسندگی پیشرفته اقساطی – زمستان 1402

این صفحه محصول خرید اقساطی نویسندگی پیشرفته زمستان 1402 می‌باشد.

ناموجود!
1,100,000 تومان تومان

نویسندگی خلاق اقساطی – زمستان 1402

این صفحه ویژه خرید اقساطی نویسندگی خلاق زمستان 1402 می‌باشد.

ناموجود!
950,000 تومان تومان

نویسندگی مقدماتی اقساطی – زمستان 1402

این صفحه محصول خرید اقساطی نویسندگی مقدماتی زمستان 1402 می‌باشد.

ناموجود!
1,100,000 تومان تومان

نویسندگی خلاق – زمستان 1402

ما در نویسندگی خلاق می‌خواهیم از نوشتن لذت ببریم، نویسندگی خلاق یک دور خیز است برای خوب گذراندن دوره‌های نویسندگی تکنیکی.

ناموجود!
950,000 تومان تومان

نویسندگی مقدماتی – زمستان 1402

نویسندگی مقدماتی یک دوره یازده هفته‌ای است. در این دوره ما سراغ یادگیری تکنیک‌های نویسندگی می‌رویم ولی نه به شیوه معمول در کلاس‌های نویسندگی.

ناموجود!
1,100,000 تومان تومان

نویسندگی پیشرفته – زمستان 1402

دوره نویسندگی پیشرفته، سومین حلقه از سیر دوره‌های آموزش نویسندگی در مدرسه مبناست. این دوره ویژه کسانی است که دوره مقدماتی را گذرانده‌اند.

ناموجود!
1,100,000 تومان تومان

دوره نقد اثر – زمستان 1402

داستان‌نویس دو بال دارد: نوشتن و خواندن. نوشتن یعنی اراده‌ کنیم و تمام موانع محدود‌کننده را کنار بزنیم و هر روز بنویسیم. خواندن هم نیازی به توضیح ندارد، باید مواجهه مدام داشته باشیم با بهترین آثار جهان. در دوره جدید نقد اثر تلاش کرده‌ایم به این دو بال بیشتر توجه کنیم.

ناموجود!
400,000 تومان تومان

نویسندگی حرفه‌ای – پاییز 1402

هنرجوها بعد از گذراندن دوره‌های خلاق، مقدماتی و پیشرفته و کسب مجوز قبولی از استادیارشان به دوره حرفه‌ای می‌رسند.

ناموجود!
1,200,000 تومان تومان

دوره نقد اثر – پاییز 1402

داستان‌نویس دو بال دارد: نوشتن و خواندن. نوشتن یعنی اراده‌ کنیم و تمام موانع محدود‌کننده را کنار بزنیم و هر روز بنویسیم. خواندن هم نیازی به توضیح ندارد، باید مواجهه مدام داشته باشیم با بهترین آثار جهان. در دوره جدید نقد اثر تلاش کرده‌ایم به این دو بال بیشتر توجه کنیم.

ناموجود!
300,000 تومان تومان