دوره نقد اثر – تابستان 1402

دوره نقداثر فرصتی‌است برای نوشتن، خواندن و شنیدن نقد. امید است این فرصت نوشتن و نقدشنیدن به همه ما در مسیر داستان‌های بی‌نظیر کمک کند.

ناموجود!
300,000 تومان تومان

دوره نقد اثر – بهار 1402

همه ما که قدم گذاشته‌ایم در راه نوشتن، نیاز داریم به سوژه و نیاز داریم کسانی باشند تا آنچه را نوشته‌ایم بخوانند و دستمان را بگیرند تا سریع‌تر گام برداریم.

ناموجود!
300,000 تومان تومان