نویسندگی مقدماتی – پاییز 1402

نویسندگی مقدماتی یک دوره یازده هفته‌ای است. در این دوره ما سراغ یادگیری تکنیک‌های نویسندگی می‌رویم ولی نه به شیوه معمول در کلاس‌های نویسندگی.

ناموجود!
900,000 تومان تومان

موشکافی داستان مقدماتی – تابستان 1402

بهترین راه برای تثبیت تکنیک‌های نویسندگی، دیدن نمونه‌های اجرا شده توسط نویسنده‌های بزرگ است. ما در دوره موشکافی این امکان را برای شما فراهم کرده‌ایم.

ناموجود!
300,000 تومان تومان

نویسندگی مقدماتی – تابستان 1402

نویسندگی مقدماتی یک دوره یازده هفته‌ای است. در این دوره ما سراغ یادگیری تکنیک‌های نویسندگی می‌رویم ولی نه به شیوه معمول در کلاس‌های نویسندگی.

ناموجود!
900,000 تومان تومان