17%
تخفیف

زیستن در جهان رسانه، ترم اول، تابستان 1402

«سواد رسانه‌ای» از آن مهارت‌هاست که همه اسمش را شنیده‌اند و خیلی‌ها دوره‌هایش را گذرانده‌اند. دوره‌هایی که دانش‌شان را نسبت به رسانه ارتقا داده و بعضی از شگردهای اثرگذاری رسانه را برای‌شان توضیح داده.
ما در مبنا اما یک قدم دیگر «در سواد رسانه‌ای» جلو رفتیم. ما دنبال دانش «سواد رسانه‌ای» نیستیم، ما «سواد رسانه‌ای» را به مثابه یک مهارت و به شکلی کاربردی دنبال می‌کنیم.

ناموجود!
1,500,000 تومان تومان