نویسندگی پیشرفته – پاییز 1402

دوره نویسندگی پیشرفته، سومین حلقه از سیر دوره‌های آموزش نویسندگی در مدرسه مبناست. این دوره ویژه کسانی است که دوره مقدماتی را گذرانده‌اند.

ناموجود!
900,000 تومان تومان

نویسندگی خلاق – پاییز 1402

ما در نویسندگی خلاق می‌خواهیم از نوشتن لذت ببریم، نویسندگی خلاق یک دور خیز است برای خوب گذراندن دوره‌های نویسندگی تکنیکی.

ناموجود!
800,000 تومان تومان

نویسندگی مقدماتی – پاییز 1402

نویسندگی مقدماتی یک دوره یازده هفته‌ای است. در این دوره ما سراغ یادگیری تکنیک‌های نویسندگی می‌رویم ولی نه به شیوه معمول در کلاس‌های نویسندگی.

ناموجود!
900,000 تومان تومان

دوره نقد اثر – تابستان 1402

دوره نقداثر فرصتی‌است برای نوشتن، خواندن و شنیدن نقد. امید است این فرصت نوشتن و نقدشنیدن به همه ما در مسیر داستان‌های بی‌نظیر کمک کند.

ناموجود!
300,000 تومان تومان

دوره هم‌نویس – تابستان 1402

دوره هم‌نویس برای تمرین بیشتر افرادی برگزار می‌شود که دوره پیشرفته را گذرانده‌اند؛ اما هنوز آماده ورود به دوره حرفه‌ای نیستند.

ناموجود!
900,000 تومان تومان

موشکافی داستان پیشرفته – تابستان 1402

حتما می‌دانید برای نویسنده شدن، باید بی‌وقفه و دیوانه وار داستان بخوانید. اما نه هر خواندنی؛ خواندن موشکافانه و دقیق!

ناموجود!
300,000 تومان تومان

موشکافی داستان مقدماتی – تابستان 1402

بهترین راه برای تثبیت تکنیک‌های نویسندگی، دیدن نمونه‌های اجرا شده توسط نویسنده‌های بزرگ است. ما در دوره موشکافی این امکان را برای شما فراهم کرده‌ایم.

ناموجود!
300,000 تومان تومان

نویسندگی حرفه‌ای – تابستان 1402

هنرجوها بعد از گذراندن دوره‌های خلاق، مقدماتی و پیشرفته و کسب مجوز قبولی از استادیارشان به دوره حرفه‌ای می‌رسند.

ناموجود!
1,000,000 تومان تومان

نویسندگی خلاق – تابستان 1402

ما در نویسندگی خلاق می‌خواهیم از نوشتن لذت ببریم، نویسندگی خلاق یک دور خیز است برای خوب گذراندن دوره‌های نویسندگی تکنیکی.

ناموجود!
800,000 تومان تومان