14%
تخفیف

فصل اول روایت انسان- خليفة الله- تابستان 1402

ماجرای انسان از لحظه‌ای شروع شد که خبر خلقت “خلیفه الله” در عالم ملکوت پیچید. فصل اول روایت‌انسان را از پیش از خلقت پی می‌گیریم و درباره موجوداتی حرف می‌زنیم که پیش از انسان در زمین بوده‌اند. درباره ملکوتیان می‌گوییم و آن‌هایی که در مقابل نقشه “خلیفة اللهی” خدا ایستاده‌اند. ماجرا را تا هبوط انسان ادامه می‌دهیم.

ناموجود!
215,000 تومان تومان
14%
تخفیف

فصل دوم روایت انسان- به وقت اقامه- تابستان 1402

داستان انسان در فصل دوم از آنجا آغاز می‌شود که تمدن بابل شکل گرفته است؛ در این فصل، روایت تقابل حضرت ابراهیم (ع) و طاغوت را پی می‌گیریم و از پروژه عظیم او یعنی «اقامه دین» خواهیم گفت. پروژه‌ای که با فرستادن رسولان به تمدن‌های مختلف آغاز می‌شود.

ناموجود!
215,000 تومان تومان
14%
تخفیف

فصل سوم روایت انسان- سلام بر موسی- تابستان 1402

مردم بنی اسرائیل روزهای سختی را می‌گذراند و در انتظار منجی اند. خدا موسی را به سوی آن‌ها می‌فرستد. او یک تنه در برابر طاغوت می‌ایستد و ما در تمام این لحظات همراه او هستیم. در ادامه روایت رسیدن موسی(ع) به مقام «کلیم اللهی» را می‌شنویم و تا نزدیکی ارض مقدس، همراه با جانشین موسی خواهیم بود.

ناموجود!
215,000 تومان تومان
فصل چهارم ارض مقدس
14%
تخفیف

فصل چهارم روایت انسان- ارض مقدس- تابستان 1402

قوم بنی اسرائیل از شر طاغوت رها می‌شوند و در «ارض مقدس» زیر سایه حکومت موسی، زندگی می‌کنند. موسی(ع)، عهدهای سنگینی از مردمش گرفته است. روایت تلاش همه جانبه شیطان، برای عهدشکنی قوم بنی اسرائیل، شنیدنی است.

ناموجود!
215,000 تومان تومان
ملک عظیم
14%
تخفیف

فصل پنجم روایت انسان- ملک عظیم- تابستان 1402

این فصل به روایت ملک سلیمان می‌پردازیم؛ پیامبری که به قدرتی عظیم دست پیدا می‌کند؛ و بدون هیچ سحر و جادویی تمام اجنه و ساحران را به خضوع وا می‌دارد. در فصل پنجم روایت انسان، با حقیقت سحر و جادو آشنا خواهید شد. حقیقتی که شاید تا کنون به گوشتان نخورده باشد.

ناموجود!
215,000 تومان تومان
14%
تخفیف

فصل ششم روایت انسان- تابستان 1402

فصل ششم روایت انسان با روایت دانیال نبی آغاز خواهد شد؛ زمانه حضرت زکریا(ع)، حضرت یحیی(ع) و حضرت عیسی(ع) و سرنوشت قوم بنی‌اسرائیل در این فصل روایت خواهد شد؛ قومی که برای همیشه بار اقامه دین از آن‌ها گرفته شد؛ به خاطر تنها گذاشتن ولی خدا، حضرت عیسی(ع).

ناموجود!
215,000 تومان تومان

دوره نقد اثر – تابستان 1402

دوره نقداثر فرصتی‌است برای نوشتن، خواندن و شنیدن نقد. امید است این فرصت نوشتن و نقدشنیدن به همه ما در مسیر داستان‌های بی‌نظیر کمک کند.

ناموجود!
300,000 تومان تومان

دوره هم‌نویس – تابستان 1402

دوره هم‌نویس برای تمرین بیشتر افرادی برگزار می‌شود که دوره پیشرفته را گذرانده‌اند؛ اما هنوز آماده ورود به دوره حرفه‌ای نیستند.

ناموجود!
900,000 تومان تومان

موشکافی داستان پیشرفته – تابستان 1402

حتما می‌دانید برای نویسنده شدن، باید بی‌وقفه و دیوانه وار داستان بخوانید. اما نه هر خواندنی؛ خواندن موشکافانه و دقیق!

ناموجود!
300,000 تومان تومان