نشانی را درست آمده‌اید!

مبنا، مدرسه‌ی مهارت‌های بنیادین نیروهای انقلاب

0
اعتماد در خرید
0
مهارت‌آموزان مبنا
0
دوره‌های برگزار شده

ثبت‌نام پاییز 1402 آغاز شد

روایت تقابل ۷۵۰۰ ساله جبهه حق و باطل

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

ثبت‌نام پاییز 1402 آغاز شد

روایت تقابل ۷۵۰۰ ساله جبهه حق و باطل

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
با پرداخت هر مبلغی می‌توانید در توسعه روایت انسان سهیم شوید.
با این کار در خیر مدام روایت انسان، شریک خواهید شد.
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
با پرداخت هر مبلغی می‌توانید در توسعه روایت انسان سهیم شوید.
با این کار در خیر مدام روایت انسان، شریک خواهید شد.

مبنا در همسایگی مجازی شما

برای دسترسی آسان به محتواهای به روز مبنا، می‌توانید در کانال ایتا عضو شوید.

مبنا در همسایگی شما

برای دسترسی آسان به محتواهای به روز مبنا، می‌توانید در کانال ایتا عضو شوید.

دوره‌های در حال ثبت‌نام